Styremøter:

Neste styremøte 27/2-2020 på Mevoldtunet kl. 1830