Styremøter:

Neste styremøte ikke fastsatt pga. varigheten av korona smitten.