Styremøter:

Neste styremøte blir torsdag 26. november på Gamleskolen kl. 1830