Styremøter:

Neste styremøte blir torsdag 27. august på Mevold tunet kl. 1830