Styremøter:

Neste styremøte 30/1-2020 på Mevoldtunet kl. 1830