Styremøter:

Neste styremøte 26/9-19 på Mevoldtunet kl. 1830