Valgt på årsmøtet høsten 2021

 

Leder

Bjørnar Vikhagen    E-post: leder@saltrøa.no    Mobil: 95926061

Nestleder

Nicolai Tangen   E-post:  nestleder@saltrøa.no   Mobil: 47450274

Kasserer

Svein G. Røsberg    E-post: kasserer@saltrøa.no   Mobil: 95167824

Sekretær

   Per Åge Førde   E-post: sekretaer@saltrøa.no    Mobil:  97706520 

Styremedlem

Odd Halvorsen   E-post: oa-hal@online.no   Mobil: 95065515

Styremedlem

  Geir Hoem  E-post: havnesjef@saltrøa.no     Mobil: 91861863

1. Varamedlem

  Henning Kristiansen   E-post:  hen-kr3@online.no   Mobil: 91380922 

2. Varamedlem

 Edmundas Ralys  E-post:    edmundas.ralys@gmail.com  Mobil:   99884619

vesterålen