Valgt på årsmøtet våren 2022

 

Leder

Bjørnar Vikhagen    E-post: leder@saltrøa.no    Mobil: 95926061

Nestleder

Nicolai Tangen   E-post:  nestleder@saltrøa.no   Mobil: 47450274

Kasserer

Svein G. Røsberg    E-post: kasserer@saltrøa.no   Mobil: 95167824

Sekretær

   Per Åge Førde   E-post: sekretaer@saltrøa.no    Mobil:  97706520 

Styremedlem

Edmundas Ralys   E-post: edmundas.ralys@gmail.com Mobil: 99884619

Styremedlem

  Geir Hoem  E-post: havnesjef@saltrøa.no     Mobil: 91861863

1. Varamedlem

  Stian Sekkeseter   E-post: stiansekk@me.no   Mobil:  93876050

2. Varamedlem

  Henning Kristiansen   E-post:  hen-kr3@online.no   Mobil: 91380922 

vesterålen