Valgt på årsmøtet høsten 2020

Info: En tid etter årsmøtet har Kåre Heggdal jr. trekt seg fra verv i Saltrøa båthavn SA. Per Åge Førde rykker opp som 1. varamedlem.

 

Leder

Bjørnar Vikhagen    Epost: leder@saltrøa.no    Mobil: 95926061

Nestleder

Svein G. Røsberg    E-post: kasserer@saltrøa.no    Mobil: 95167824

Kasserer

Svein G. Røsberg    E-post: kasserer@saltrøa.no   Mobil: 95167824

Sekretær

Pål Sigurd Sletvold   E-post: sekretaer@saltrøa.no      Mobil: 91665191

Styremedlem

Odd Halvorsen   E-post: oa-hal@online.no   Mobil: 95065515

Styremedlem

Leif Magne Jacobsen   E-post:  leifmagne.jacobsen@gmail.com   Mobil: 91350209

Styremedlem

Per Ludvig Harstad   E-post: havnesjef@saltrøa.no  Mobil: 90414757

1. Varamedlem

Per Åge Førde   E-post: perfoerde@hotmail.com   Mobil: 97199512

2. Varamedlem

 ledig

vesterålen