Valgt på årsmøtet våren 2023

 

Leder

Bjørnar Vikhagen    E-post: leder@saltrøa.no    Mobil: 95926061

Nestleder

Henning Kristiansen   E-post:  nestleder@saltrøa.no   Mobil: 91380922

Kasserer

Svein G. Røsberg    E-post: kasserer@saltrøa.no   Mobil: 95167824

Sekretær

Per Åge Førde   E-post: sekretaer@saltrøa.no    Mobil:  97706520 

Havnesjef

Edmundas Ralys   E-post: havnesjef@saltrøa.no  Mobil: 99884619

Styremedlem

Per Olav Iversen  E-post: po-ivers@online.no  Mobil: 93480374

1. Varamedlem

Stian Sekkeseter   E-post: stiansekk@me.no   Mobil:  93876050

2. Varamedlem

Øyvind Bjerkeset E-post: oeyvbje2@online.no   Mobil: 93812376

vesterålen