Pr. 07.04.2024 er båtplass A22 er til salgs. Det bli kontinuerlig lagt ut info om eventuelle salg når det blir aktuelt.
Ta kontakt med styret dersom noen er interessert

Link til oversikt over båtplassene finner du her:  oversikt av Brukere og størrelse båtplasser 07.04.2024

 

Medlems kontingent

Kr. 1200.- pr. år

Kjøp av båtplass

Kr. 105000.- Eksempel pris båtplass 3 x 6 meter

Fast båtplassavgift

Kr. 400.- pr. plass

Vinterlagring

Ingen plass / mulighet

Utvidelse av båtplass

Kr. 1400.- pr. m²

Variabel båtplassavgift

Kr. 35.- pr. m²

Avgift naustplass

Kr. 450.- pr. plass

Her ser du oversikt over båtforeningen sine priser for medlemskap samt andre tjenester .

Søk om medlemskap ved å bruke knappen "bestill medlemskap" over her.